Karakter van de Kuvasz

De Kuvasz heeft een vrolijk temperament en maakt daardoor een levendige indruk op zijn omgeving.

Door zijn grote en zelfbewuste uiterlijk imponeert hij steeds en alleen zijn aanwezigheid is vaak al voldoende om belagers op andere gedachten te brengen.  De Kuvasz kan instinctief "goed en kwaad" onderscheiden. Hij weet ’t als iemand, al dan niet met goede bedoelingen, zijn territorium benadert en handelt naar eigen inzicht. Alhoewel een Kuvasz zeer trouw is aan zijn baas, zal hij zich niet slaafs aan zijn baas onderwerpen. Hij vindt het prima om iets voor zijn baas te doen, maar laat zich niet gebruiken voor kunstjes.

Het is de Hongaarse herders eigen om eerst na te denken over de gegeven opdracht alvorens deze uit te voeren.

Soms moeten commando's meerdere malen herhaald worden voor hij gehoorzaamt.

Dat wil niet zeggen dat een Kuvasz niet naar zijn baas kan, wil of moet luisteren. Natuurlijk moet de baas, baas zijn en blijven. Dat lukt uitstekend mits de baas rekening houdt met het karakter van de hond. Er moet een basis zijn van wederzijds vertrouwen en begrip. Voor diegene die een goede band met zijn hond heeft opgebouwd zal ongetwijfeld gelden:

"EENS EEN KUVASZ, ALTIJD EEN KUVASZ"