De Kuvasz ruim een eeuw geleden.


De Kuvasz afgebeeld op
verschillende postzegels.
Geschiedenis van de Kuvasz

De geschiedenis van Hongarije begint aan het eind van de 9e eeuw, als de Magyaren, afkomstig uit de Oeral, zich onder aanvoering van vorst Árpád in het land vestigen. Uit het huis Árpád stamt de eerste koning, István de Heilige (1000 - 1038). De voor de Kuvasz belangrijkste vorst, Corwin Mátyás, regeert van 1458 tot 1490. Het houden van een Kuvasz was in die dagen het privilege van vorsten. De honden werden op hun landgoederen gefokt voor de jacht op groot wild.

Tevens had de Kuvasz twee belangrijke taken:

1. de mensen te beschermen tegen twee- en vierbenige vijanden. 
 
2. de kudde te beschermen tegen roofdieren, die in die tijd regelmatig voorkwamen.


De witte kleur van de Kuvasz was hierbij heel belangrijk. De boeren en herders konden zo ook in het donker hun hond goed onderscheiden van de roofdieren, die het op hun schapen gemunt hadden.
In de eerste helft van de 19e eeuw, door omstandigheden van het land zelf, trokken de landlopers en wolven, de vijanden van de veestapel, zich terug in het hooggebergte. De behoefte om een herdershond te hebben nam af. Meestal hield de herder de Kuvasz uit traditie. De Kuvasz kwam vanuit de Puszta naar de dorpen en bewaakte als erfhond de huizen. Niemand dacht meer aan zuiver fokken. Na de tweede wereldoorlog in 1945 is men met een gering aantal Kuvaszen opnieuw begonnen te fokken. Na de opstand in 1956 kreeg het Kuvasz-bestand opnieuw een grote klap. Daarna is men met een smalle basis opnieuw begonnen.

Recente onderzoeken naar de oorsprong van de Hongaren leiden naar een taalverwantschap met de Scythen en Sumeriërs.
Op kleitabletten, van vier- à vijfduizend jaar geleden kwamen de woorden, geschreven in spijkerschrift; KU`MUND-UR, KU-AS-SA en PU-LY voor. Dit zou overeenkomen met de huidige namen: Komondor, Kuvasz en Puli. Bij deze schrifttekens trof men tekeningen aan die veel op deze honden leken.

De Kuvasz is de op een na grootste van de vijf Hongaarse Herdershonden. De andere vier zijn: de Komondor, de Puli, de Pumi en de Mudi.

De Kuvasz is een beschermer bij uitstek, die volledig zelfstandig werkt. Tegenwoordig is hij meer beschermer van huis en erf.